Hizmetlerimiz

Her Türlü Emlakın Alım-Satım ve Kiralama İşlemlerine Aracılık Ederek; EMLAK PAZARLAMA

Bir Emlakın Değerinin Bulunduğu Sosyal Çevre, Teknik ve Yapısal Özellikleri, Semti, Konumu Gibi Kıstasların Dikkate Alınması Suretilye, Günün Rayiçlerine Göre Belirleyerek; EKSPERTİZ (Değerleme)

Gayrimekulünüzün Mevcut Durumu, İmar, Çevre ve Yapı Özellikleri Dikkate Alınarak, Şimdiki Durum Ya Da Gelecekteki Aline İlişkin Konut-İşyeri Sayısı, Proje Maliyeti, Birim Zamanda Getirebileceği Gelir Miktarı ve Benzeri Niteliklerine İlişkin Öngörülerin Belirlendiği; FİZİBİLİTE

Emlaka Yatırım Yapmak İsteyen Müşterilerimize, Çeşitli Yatırım Seçenekleri ve Bu İş İçin Ayrılmış Olan Sermaye Miktarına Uygun Alternatifler Sunabilmek Amacıyla Yaptığımız; PAZAR ARAŞTIRMASI

Yatırım Alanını Kendisi Belirlemiş Müşterilerimize, Daha Verimli ve İsabetli Yatırım Yapabilmeleri İçin Alternatifler Sunmak, Önerilerde Bulunmak Amacıyla Verdiğimiz; EMLAK YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Başlamış ya da İleride Yapımına Başlanması Düşünülen Bir Proje İçin, Projenin Tamamlanmasından Sonra Oturuma Açıldığı Zaman Karşı Karşıya Gelinebilecek Muhtemel Problemler de Dahil Olmak Üzere, Çalışmaların Daha Sağlıklı Yürümesi Amacıyla Vermekte Olduğumuz; PROJE DANIŞMANLIĞI

Vadeli ve Kredili Gerçekleşmesi Gereken Alım-Satım İşlemlerinde, Tarafların Taleplerine Uygun Alternatif Çözümler Üretmek ve İlgililerine Sunarak Yürüttüğümüz; EMLAK FİNANSMANI

Emlaka Yatırım Yapmış ve Elinde Belli Bir Portföy Oluşmuş Kişi veya Kurumlara, Mevcut Bulunan Bu Taşınmazlarını Daha Akılcı Kullanma ve İdareleri Yönündeki Hizmetimiz; PORTFÖY YÖNETİM

Bir Şahıs ya da Firmanın Mülkiyetinde Bulunan, Ancak Atıl Durumda ve Belli Bir Piyasası Mevcut Olmayan Emlaka, Piyasa Değeri Kazandırmak ve Rantabl Kullanımını Sağlamak Amacıyla Yaptığımız; EMLAK GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Emlak Sahibi ya da İlgilisinin Kontrolünde, Medya Planı Dahil Olmak Üzere Reklam ve Pazarlama Teknikleri, Nitelikli Pazarlama Elemanı Temini Gibi Konularda Verdiğimiz; EMLAK PAZARLAMA ORGANİZASYONU

Hemen Ara 0312 360 38 38